Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Реферат Науково-дослідницька робота: 37 с., 11 рис., 3 табл., 24 джерела, 2 додатки

Реферат Науково-дослідницька робота: 37 с., 11 рис., 3 табл., 24 джерела, 2 додатки

Сторінка1/2
  1   2
Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Синельниківське районне територіальне відділення Малої академії наук України

Кислянська СЗШ шкільне наукове товариство «Пошук»
секція біології

Науково-дослідницька робота

ВИВЧЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ

КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО

Виконавець

учень 11 класу

Кислянської СЗШ

Берхмілер Олександр Олексійович

Науковий керівник

учитель біології , І категорії

Шмагайло Наталія Валентинівна

2012 рік

РЕФЕРАТ

Науково-дослідницька робота: 37 с., 11 рис., 3 табл., 24 джерела, 2 додатки.

Об’єкт дослідження – популяції карася сріблястого в межах с. Кислянка.

Мета роботи :

 1. Вивчення проблеми збереження і збільшення промисловоцінних видів риб місцевих водойм та раціонального використання рибних ресурсів.

 2. Вирішення проблеми штучного відтворення та вирощування карася у місцевих ставках.

 3. Дослідження морфометричних показників риб у природних водоймах.

 4. Визначення особливості розвитку карася сріблястого у різних екологічних умовах.

Методи дослідження :

 1. Біологічна характеристика об’єкту дослідження;

 2. Визначення морфометричних показників;

 3. Математичні методи обробки результатів.


Одержані висновки та їх новизна :

Результати досліджень можуть бути застосовані для визначення кількісного та якісного складу популяції сріблястого карася, прогнозу виходу молоді промисловоцінних видів риб. На основі таких даних можна підготувати біологічні обґрунтування щодо зариблення ставків та контролю популяцій риб-поселенців.

ЗМІСТ

Реферат……………………………………………………………………………. .2

Вступ………………………………………………………………………………. 4 Розділ 1. Загальна характеристика роботи……………………………………..... 6 1.1. Актуальність теми…………………………………………………………….6 1.2. Мета і завдання дослідження, наукова новизна роботи, теоретичне та практичне значення роботи………………………………………………………..7 Розділ 2. Огляд літератури………………………………………………………... 9

2.1. Стан вивченості питання……………………………………………………. . 9

2.2. Роль карася сріблястого в рибному господарстві України………………. . 11

2.3.Фізико-географічні умови району дослідження …………………. ….......... 12

Розділ 3. Матеріали та методи дослідження…………………………………… 16

3.1. Біологічна характеристика об’єкту дослідження………………………… ..16

3.2. Визначення віку риби……………………………………………………….. .17

3.3. Плодючість риб та її визначення…………………………………… ……… 23 Розділ 4. Експериментальна частина……………………………………………..27

4.1. Результати експериментальних досліджень……………….. ………….. …. 29

4.2.Математичні методи обробки результатів………………………………… . .31

Обговорення результатів…………………………………………………………. 35

Висновки …………………………………………………………………………. .36

Список використаних джерел……………………………………………………. 37

ВСТУП

Вплив навколишнього середовища регіону на здоров’я населення, що мешкає у ньому, досліджується багатьма галузями наук: хімією, біологією, медициною, екологією, економікою. Цю проблему в різний час розробляли такі українські і російські вчені, як: Биков О. О., Василенко І. Я., Василенко О. І., Епішова М. О., Я. Лазаренко, Романенко І. П., Нагаєва Т. О, Анісімова Г.В., Скоробогатова Н.В, Рак С.В., Коршикова І. О., Плужникова Є. А.. Однак дана проблема є складною і вимагає постійного дослідження.

Метою є дослідження взаємозв’язку між забрудненням навколишнього середовища і станом здоров’я населення, що мешкає на даній території. Демографічні показники та здоров'я населення є чутливими характеристиками, які відображають зміни в якості навколишнього природного середовища. Численні дані свідчать про те, що в екологічно несприятливих регіонах реєструється збільшення рівня смертності та захворюваності населення, при цьому відстежується певний зв'язок з екологічними особливостями регіону.

Майже половину з 26  найбільш популярних серед рибалок водойм України можна віднести до помірно забруднених. При цьому максимальні показники, що допускаються рибогосподарськими нормативами, перевищені в 25% випадків. Основна причина – промислове забруднення і побутові стоки.

Уперше в Україні в 2011році водойми досліджувалися за рибогосподарськими нормативами – більш суворими, ніж санітарно-епідеміологічні норми. Під час дослідження було задіяно три групи методів – радіоекологічні, гідробіологічні і хіміко-аналітичні. За якістю як «дуже брудна» класифіковано воду в Дніпрі, Сіверському Донці, притоках Дністра і Західного Бугу і в річках Приазов‘я.

Рівень радіоактивного забруднення у водоймах відповідає показникам, зафіксованим ще до аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. Спеціалісти пояснили це розгалуженою мережею річок, що забезпечує природний процес самоочищення водойм. Стан водних ресурсів – одна з найбільш гострих екологічних проблем для України. На сьогодні 61%  з них не відповідає нормам і стандартам, що є великою загрозою для здоров’я населення. У Київській, Черкаській і Львів-ській областях забруднена вода в підземних джерелах. Тільки в останні роки, за даними екологів, в Україні через брудну воду зареєстровано вісім спалахів інфекцій.

Всеукраїнська екологічна ліга визначила найзабрудненіші регіони країни. Майже критична екологічна ситуація склалася в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській областях, а також на територіях навколо Запоріжжя, Маріуполя, Кіровограда, Керчі й Армянська.

До речі, стан забруднення повітря, наприклад, у Дніпропетровську перевищує норму в декілька десятків разів. «Минулого року в атмосферу міста потрапило 828 тисяч тонн шкідливих речовин. Усі попередні спроби зрушити розв'язання цієї проблеми з мертвої точки були безрезультатними», – засмучується начальник Державного управління охорони навколишнього і природного середовища в Дніпропетровській області Олександр Бархатний.

Тепер влада до 2015 року обіцяє змінити ситуацію на краще. «У нашому місті вже розробили техніко-економічне обґрунтування проекту екологічного захисту Дніпра на території міста, – заявив мер Іван Куличенко. – Дніпропетровськ є першим містом в Україні, яке розробило такий проект».

Окрім перерахованих регіонів, неспокій екологів викликає також ситуація в Києві, Харкові, Сумах, Полтаві, Житомирі, Луцьку, Рівному, а також на більшій частині Криму і узбережжі Чорного й Азовського морів.

Для зменшення забруднення навколишнього середовища пропонується збільшувати фінансування на природоохоронні заходи, посилити контроль за забруднюючими підприємствами, при розробці нових проектів обов’язково враховувати екологічний фактор та взагалі вдосконалити екологічну політику України.

Розділ 1. Загальна характеристика роботи
Основні наукові напрямки дослідження пов'язані з вивченням проблем водних біоценозів, екології місцевих водойм, збереження біорізноманіття та раціонального використання водних ресурсів у господарстві.

На кислянському та надеждівському ставках було проведено контрольні лови карася сріблястого. Ці лови проводилися не лише в промисловий період, але й під час нересту, що дозволяє зробити вірну оцінку іхтіофауни водоймищ, визначити кількісний та якісний склад популяції, спрогнозувати вихід молоді промислово цінних видів риб. На основі таких даних можна підготувати біологічні обґрунтування щодо зариблення ставків та контроль популяцій риб-поселенців.


  1. Актуальність теми


Фактичні улови карася у водоймах України за останнє десятиріччя зросли з 15,5т до 135,25 т, тобто майже у 9 разів. Відповідно підвищилась рибопродуктивність з 0,4 до 2,2 кг/га. Питома частка цього виду в уловах також підвищилась і стійко тримається на рівні 20-30 % .

Вікова структура популяції карася нараховує 11 класів (від 2-х до 11 років). Є повідомлення про випадок вилову сріблястого карася масою 2 кг 350 г у віці 14 років. Основу промислу складають особини 3-4-річного віку (43-69%) . Показники лінійного росту карася коливаються від 14 до 32 см, середньовиважена довжина промислових особин 22,6 см. Показники маси промислового карася коливаються від 94 до 1350 г, середньовиважена маса – 427 г. Самки сріблястого карася протягом усього життя на 10-20% випереджують у рості самців. Нерест карася починається наприкінці квітня - початку травня, коли температура води досягає 14°С, і триває протягом всього літа при температурі води 20°С і більше. Нерестить карась порційно. Ікру відкладає на рослини в неглибоких місцях водойми. Популяція карася двостатева. Кількість самців становить -40-45%.
1.2 Мета і завдання дослідження, наукова новизна роботи, теоретичне та практичне значення роботи
Основними напрямками науково-дослідної роботи є:

 1. Вивчення проблеми збереження і збільшення промисловоцінних видів риб місцевих водойм та раціонального використання рибних ресурсів.

 2. Вирішення проблеми штучного відтворення та вирощування карася у місцевих ставках.

 3. Дослідження морфометричних показників риб у природних водоймах.

 4. Визначення особливості розвитку карася сріблястого у різних екологічних умовах.

На території Кислянської селищної ради знаходиться декілька ставків. Один з яких розташований біля с. Надеждівка та межує з асфальтним заводом, а інший на території с.Кислянка і знаходиться під дією сільськогосподарських стоків.

У нашому регіоні карась є розповсюдженим об'єктом аматорського та промислового рибальства і найбільше споживається населенням. Тому корисно простежити настільки добре розвивається його популяція у вище згаданих водоймах, дослідити біохімічний склад тканин та визначити плодючість, щоб спрогнозувати майбутні зміни у популяції.

Всі іхтіологічні спостереження починаються з підготовки іхтіологічного журналу куди й заносяться всі показники, а також готується книжка для зберігання луски.

Спочатку проводиться визначення морфометричних показників.

В своїх дослідженнях я використав такі основні виміри риб:

 • Абсолютна або зоологічна довжина (L)

 • Промислова або іхтіологічна довжина (1)

 • Найбільша висота тіла (Н) Відстань від найвищої точки спини до черева.

 • Найменша висота тіла (h) Відстань між найближчими точками черевного країв хвостового стебла.


Далі потрібно визначити масу риби. Щоб досліджувати життя риби, треба знати її вік і швидкість росту. Вік і ріст характеризують тривалість життя риби, умови її існування, час настання полової зрілості й першого нересту.
Дослідження віку й росту риб необхідно:

1) при вивченні динаміки чисельності риби;

2) при складанні прогнозів її майбутніх уловів;

3) при промисловій розвідці риби;

4) при вирощуванні риб у природних водоймах і водоймищах;

5) при акліматизації;

6) при вивченні рас і при оцінці рибогосподарських угідь.

У всіх цих випадках необхідно знати, добре або погано риби ростуть.

Вивчення динаміки чисельності риб й її закономірностей неможливо без знання віку й росту риб, а також вікового складу їхніх зграй у різні роки життя й у різні історичні періоди часу. З вивченням динаміки чисельності риб тісно зв'язане складання промислових прогнозів, що має велике практичне значення при плануванні рибопромисловими організаціями уловів риби.

Розділ 2. Огляд літератури
2.1. Стан вивченості питання
Рибне господарство – це галузь господарства, до якої належить добування, переробка, відтворення та збільшення запасів риби та інших водних організмів у природних і штучних водоймах. Дає цінні харчові, кормові, лікарські й технічні продукти. Поділяється на рибальство, що має завданням ловити рибу і добувати морського звіра, та  рибництво — збереження і поліпшення рибних запасів у природних водоймах і розведення риби у штучних. Рибальство  може бути промисловим або аматорським (спортивним). Промислове рибальство поділяється на океанічне, морське, прибережне і на внутрішніх водоймах (річ-ках, озерах, ставках, водоймищах).
Історія рибного господарства України
В Україні  рибне господарство було відоме від  палеоліту . В античну добу з України у великій кількості вивозили рибу до Греції з Ольвії  та інші грецькі колоній, за середньовіччя — до Візантії. На Запорозькій Січі рибне господарство було одним з основних промислів запорожців. Про рибне багат-ство  України  згадують подорожні М. Литвин (1550), Ґ.  Боплан  (1630-47), Ґ. Ржончинський (1721) та інші. У 19 ст. надмірний і хижацький вилов риби зменшив рибне багатство України, хоч уведено контроль над виловом риби й засновано риборозплідники . У Російській імперії охоронні заходи застосовано вперше у 1771 р., але перші «Правила рыболовства» видано у 1878 році. Тому щорічний вилов риби у ріках центральних і східних Українських земель за час з  1900 р. до 1914 р. зменшився приблизно на половину — зокрема вилови цінних і рідкісних риб, а деякі їх види загинули. Річкове рибне господарство мало в Україні до початку 19 ст. провідне значення.

У Радянській Україні було створено рибальські колгоспи, котрі щороку добували близько 1,5 млн. кг риби. Їх кількість постійно збільшувалась. Вже на початку 1971 р. в УРСР діяло 181 риболовне, рибообробне і рибопереробне

Підприємство. Споживання риби й рибопродуктів на душу населення було таким: у 1960 р.– 9,7 кг, у 1965 р. – 12,5 кг, у 1970 р.– 16,9 кг. Пропорція риби до м’яса становить 1:2,8.

Розвиткові рибного господарства в Україні, зокрема у внутрішніх водоймах, допомагають науково-дослідні інститути. Ці установи вивчають санітарний стан річок, питання ставкового рибного господарства, гідробіологічний режим водосховищ, гирлові ділянки річок і лимани; приділяють увагу розселенню та акліматизації різних риб і безхребетних у внутрішніх водах.
Сучасний стан рибного господарства України
Води України мають близько 200 видів риб: 110 у річках, 180 – у морі. Переважна їх більшість є промисловими. З них 10% мають більше значення, і на них припадає більшість улову. Серед них найголовніші: короп, лящ, плітка, червоноперка, окунь, карась. Крім риб, властивих фауні України, у деяких водоймах трапляються риби-вселенці (царьок, сомик, гамбузія).

Найінтенсивнішою формою рибного господарства є ставкове. Ставковий фонд України (близько 22000 ставків) становить близько 170000 га водної площі, з них зариблено близько 75000 га. Щорічний вилов риби у них – близько 30000 т. У ставковому рибному господарстві розгорнена племінна робота, спрямована на поліпшення спадкових якостей і підвищення продуктивності риби. Унаслідок інтенсифікації ставкового рибного господарства площа риболовних ставків і вилови риби у них повільно зростають.

Рибальство на внутрішніх водах вже не має добрих умов розвитку, бо води України все більше забруднюються, а для їх очищення вкладається замало коштів. Ряд видів риб винищено, на що вплинув також їх хижацький вилов.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дослідницька робота на тему: «Україна, як І великий наш Кобзар, вічні»...
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням 2013 – 2014н р

Календарно-тематичне планування Економічна І соціальна географія України, 9 клас
Практична робота №1 Визначення позитивних І негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення...

Гімназії: шляхи реалізації
Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення нвп

Тема: Вулканізм І вулкани. Гарячі джерела І гейзери
Ключові терміни І поняття: вулкан, лава, кратер, вулканічний конус, жерло, магма, гейзер, гарячі джерела

Ку «Криворізький районний науково методичний кабінет»
Виховна робота в школі. Збірник авторських розробок сценаріїв морально – етичного та художньо естетичного спрямування – 66 с

Додатки Список використаної літератури
Павлова І. Ф., вчитель – методист Новобузької гімназії, призер Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2010»

Урок засвоєння нових знань І вмінь Методи та прийоми: розповідь,...
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини

А адяпські ґрунтознавці виявили в межах Івано-Франків
Географічне розміщення цих типів І відмін грунтів підпорядковуєть­ся певним закономірностям (рис. 15), а саме

Методична розробка уроку з предмету: «Географія»
...

Реферат На тему: «Євро 2012: філософія футбольного туриста»
Рішення уєфа про проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу – євро-2012 в Україні – Польщі – це унікальний шанс для...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка