Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Науково – методичне забезпечення роботи навчального закладу

Науково – методичне забезпечення роботи навчального закладу

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Науково – методичне забезпечення роботи навчального закладу.


Науково-методична діяльність має за мету:

 • Розробляти, апробувати, впроваджувати здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі технології у практику роботи вчителів.

 • Організувати розробку навчально-методичного та науково-методичного забезпечення освітньої діяльності з охорони здоров'я дітей, підлітків та юнацтва (авторських (адаптованих) програм, навчальних комплексів для вчителя та учнів, методичних посібників і методичних рекомендацій).

 • Забезпечити зростання рівня професійної компетентності вчителів за умови реалізації цілей розвитку особистості учнів,

 • Удосконалити навчально-виховний процес засобами

розробку й розширення первинної валеологічної підготовки,

ознайомлення з базою даних Паспорта здоров’я учнів, класів та включення їх до системи роботи вчителя;

 • Організувати роботи семінару для вчителів з проблем здоров'я учнів;

 • Ознайомлювати з результатами валеологічної діагностики, корекційної та профілактичної роботи;

 • Організувати роботу постійної майстерні «Практична валеологія»;

 • Розробити та впроваджувати інтегровані курси з ОБЖД, природознавства, екології людини, біології тощо.

 • Активізувати науково-дослідну роботу учнівської молоді з проблем охорони та збереження здоров'я.

Укладено спільну угоду з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С Сковороди про заснування шкільної інтегрованої кафедри іноземних мов. Організовано роботу творчих груп викладачів ВНЗ та учителів школи.

Упровадження інноваційних і педагогічних технологій у виховний процес:

 1. Альтшуллер. Технологія розвитку творчої особистості;

 2. М.Єфименко. Технологія фізичного виховання дітей;

 3. І.Єрмаков, Д.Пузіков. Технологія життєвого проекту та життєвого проектування;

 4. Ю.Богоявленська, Р.Грановська, В.Паламарчук, О.Пєхота, С.Сисоевата та ін., Технологія формування творчої особистості;

 5. І.Бех. Технологія особистісно орієнтованого виховання;

 6. К.Баханов та ін. Технології проектного навчання.(« Метод проектів»);

 7. А.Бєлкін. Технологія «Створення ситуації успіху;

 8. О.Пометун, Л.Пироженко. Інтерактивні технології ;

 9. Д.Ельконін, В.Коваленко, Б.Нікітін та ін. Ігрові технології;

 10. К.Баханов.Технологія групових творчих справ;

 11. О. Мариновська. Технологія підтримки розвитку обдарованості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів;

 12. І. Іванов . Методика колективних творчих справ.

Протягом року працювали наступні творчі групи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №119 Харківської міської ради Харківської області:

1. Творча група учителів початкової школи: впровадження методу проектів в начальну діяльність учнів початкової школи. Результати: правильно організувати розумову і практичну діяльність учнів, розвиток пізнавальних інтересів школярів, формування умінь і навичок застосувати набуті знання під час створення різноманітних проектів, що дають можливість полегшити засвоєння.

2. Творча група «Впровадження програми розвитку здібних та обдарованих учнів»(шкільний практичний психолог, заступник директора, вчителі – методисти.):

- Створення банку даних обдарованих учнів та організація психолого-педагогічного забезпечення для роботи з різними групами дітей.

- Організація роботи психолого-педагогічного семінару по роботі з обдарованими дітьми.

- Забезпечення участі обдарованих дітей в олімпіадах, конкурсах, турнірах різного напрямку.

- Організація роботи методичного кабінету з проблеми роботи із обдарованими дітьми.

- Організація та зміст виховної роботи в аспекті реалізації програми.

- Створення банку завдань підвищеної складності в начальних кабінетах.

3. Ломака Н.А. Впровадження проекту «Інтелект України»

4. Практичний семінар для класних керівників :

 • « Використання новітніх технологій у роботі сучасного класного керівника »:

  • Тренінг «Глобальні проблеми людства»;

  • Виховна година « Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас! »

  • Тренінг « Що варто знати про куріння»

  • Тренінг « Алкоголю – ні!»

5.Освітній проект «Мережа шкіл миру» за програмою «Юний миротворець»

6.Реалізація та впровадження проектів Євро-2012:

«Поважай своє здоров’я»-Єврошколи 2012

«Відкриті розважальні футбольні школи»

«FairPlay-Чесна гра»

«Супроводжуй футболістів УЄФА ЄВРО 2012»

Складено банк даних про інноваційну виховну діяльність вчителів (вихователів) ХСШ№119.

Ідея здорового способу життя проходить крізь навчальні предмети в початковій школі, в середній — через викладання географії, біології, гуманітарних наук,ОБЖ, основи здоров’я, фізкультури.

На підставі програми Міністерства освіти та науки України в школі здійснюється викладання предмету «Основи безпеки життєдіяльності» в 11 класах (згідно навчального плану) та «Основи здоров'я» у 1-10 класах. Уроки внесені до розкладу і проводяться згідно планом.

У 2012/2013 навчальному році науково-методична робота школи спрямована на реалізацію проблемної теми: Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання на основі нових педагогічних технологій

Для вирішення цих проблем поставлені такі завдання :

 • діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

 • оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

 • знання вікових та психологічних особливостей учнів;

 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;

 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

 • активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлена на розвиток самостійної праці школяра;

 • активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

 • активізація роботи науково-методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

 • продовженя роботи спільної науково-методичної кафедри вчителів англійської мови з викладачами з ХНПУ ім.Г.С.Сковороди

 • забезпечення методичною радою допомоги вчителям з питань реформування школи, розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;

 • підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

 • активізація роботи шкільних учнівських наукових товариств з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

 • введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій;

 • організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів навчально-виховного процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити як основні такі форми науково-теоретичної та методичної роботи:

колективні форми роботи:

 • педагогічна рада;

 • методичне об’єднання класних керівників;

 • науково-практична конференція;

 • методичні оперативні наради;

 • психолого - педагогічні семінари,

групові форми роботи:

 • методичні об’єднання;

 • творчі групи;

 • школа молодих учителів;

 • семінари-практикуми;

 • психолого-педагогічний консиліум;

 • наукове товариство учнів;

 • науково-методична кафедра вчителів англійської мови,

індивідуальні форми роботи:

 • стажування;

 • методичні консультації;

 • співбесіди;

 • наставництво;

 • аналіз уроків;

 • робота над науково-методичною проблемою школи;

 • творчі звіти;

 • самоосвіта вчителів;

 • навчання за програмою „Іntel. Навчання для майбутнього”

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, організувати роботу за такими напрямами:

організаційно – педагогічні заходи:

 • педагогічні ради;

 • практичні семінари;

 • науково-практична конференція;

 • навчально – педагогічна та методична діяльність:

 • робота методичної ради;

 • система роботи методичних об’єднань;

 • діяльність творчих груп учителів;

 • робота школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;

 • робота щодо розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

 • діяльність наукових учнівських товариств;

 • робота з підвищення професійної майстерності педагогів школи;

 • атестація вчителів та підвищення кваліфікації через річні курси.


Організація науково-методичної роботи в школі
Основна мета:

- підвищення продуктивності праці педагогічних працівників;

- активізація навчально - методичної діяльності педагогів;

- безперервна освіта.
Заходи

Термін

Відповідальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка

про

виконання

1.

Організувати науково-теоретичну і методичну роботу педагогічного колективу. Видати наказ про організацію методичної роботи у 2012/2013 навчальному році.

до 01.09

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

наказ
2.

Організувати роботу методичної ради школи. Затвердити план роботи методичної ради.

до 01.09

Мальований В.Б.

План
3.

Організувати роботу методичних об’єднань вчителів:

початкової школи;

вчителів-української мови та зарубіжної літератури;

іноземної мови;

фізико-математичних дисциплін;

суспільно-природничих дисциплін;

розвивальних дисциплін;

фізичної культури, ОБЖ та захисту Вітчизни

Затвердити плани роботи методичних об’єднань.

до 01.09

Носова І.О..

Плани
Протоколи методичної ради
4.

Організувати роботу методичного кабінету. Затвердити план роботи.


до 01.09

Мальований В.Б.

план
5.

Організувати роботу наукових товариств учнів (за окремим планом).


до 01.09

Мальований В.Б.

план
6.

Продовжити вивчення Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів, державних програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень управління освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради в галузі освіти.

Протягом року

Мальований В.Б.

наради
7.

Провести діагностування педагогічних працівників. Поновити діагностичні карти даних професійної підготовки вчителів. Скласти діагностичну карту педагогічного колективу.

до 10.09

Мальований В.Б.

діагностичні карти
8.

Організувати підготовку навчальних кабінетів до нового навчального року. Провести паспортизацію кабінетів. Постійно поповнювати навчально-методичну базу навчальних кабінетів.

серпень,

протягом року

Мальований В.Б.

зав. кабінетами

паспорти кабінетів
9.

Організувати постійне співробітництво зі шкільною бібліотекою з метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань

протягом року

Мальований В.Б.

Бутенко Н.С.

інформація
10.

Організувати роботу “Школи молодого вчителя” (за окремим планом).


до 10.09

Мальований В.Б.

Сердюкова Т.Г.

план
11.

Організувати роботу творчих груп вчителів з проблем:

1) “Інтерактивні технології навчання”;

2) “Критичне мислення”;

3) “Актуальні проблеми навичок читання молодших школярів. Технологія О.М.Кушніра”.

до 10.09

Мальований В.Б.

план
12.

Продовжити роботу щодо створення Банку педагогічних ідей вчителів.

Протягом року

Мальований В.Б.

інформація
13.

Організувати роботу методичної ради щодо виявлення, узагальнення та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду вчителів.

вересень

протягом року

Мальований В.Б.

Інформація

Матеріали досвіду
14.

З метою сприяння зміцненню якісного складу педагогічних кадрів:

створити необхідні умови для творчого професійного зростання кожного вчителя;

забезпечити викладання базових дисциплін тільки основними співробітниками;

використовувати можливості атестації педкадрів для стимулювання творчого професійного зростання вчителя;

при доборі і розміщенні кадрів ураховувати кваліфікаційні розряди і педагогічні звання вчителів;

організовувати наставництво, щоб досвідчені вчителі працювали в одній системі з молодими.

протягом року

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.15.

З метою підвищення кваліфікації й професійної майстерності вчителів забезпечити безперервну освіту педкадрів, для чого:

довести до відома вчителів науково-методичний план проведення семінарів та курсів ХОНМІБО;

скласти розклад з можливим наданням методичного дня вчителям з метою відвідування семінарів та курсів;

стимулювати роботу вчителів з проведення відкритих уроків, участь в семінарах, конференціях;

забезпечити методичний кабінет методичною літературою.до 01.09
до 01.09
протягом року


Борисенко Г.П.

Носова І.О.план,

графік
16.

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару з проблеми: “Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки” (за окремим планом).

протягом року

Мальований В.Б.

план,

рекомендації
17.

Провести педагогічні читання для вчителів: “Педагогіка особистості – основа гуманізації освіти”.

протягом року

Мальований В.Б.

план,

рекомендації
18.

Провести науково-практичну конференцію на тему: “Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій” (форма проведення – “Творчий калейдоскоп”).

Травень

Мальований В.Б.

план,

рекомендації
19.

Організувати постійно діючий семінар з програмного використання комп’ютерних технологій при вивченні предметів базового компоненту. Організувати вчителів до навчання за Програмою „Іntel. Навчання для майбутнього”

протягом року

Мальований В.Б.

план,

рекомендації
20.

Оформити в методичному кабінеті постійно діючі виставки педагогічних видань та преси:

“Освіта ХХІ століття” (нормативні документи МОН України);

“Педагогіка. Методика. Практика. Досвід”;

“Впровадження освітніх інноваційних технології”;

“На допомогу вчителю”;

“Перлини педагогічної майстерності” (з досвіду роботи);

“Профільна освіта”.

протягом року

Мальований В.Б.

виставка,

рекомендації
21.

Продовжувати роботу щодо впровадження 11-річного терміну навчання в загальній середній школі та 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

протягом року

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

контроль
22.

Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

Вересень

вчителі,

керівники МО

інформація,

відомості
23.

Взяти участь у проведенні районних семінарів для вчителів-предметників.

протягом

року

вчителі,

керівники МО

розпоряд-

ження
24.

Провести предметно-методичні тижні за графіком:

МО вчителів початкової школи;

МО вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури;

МО вчителів іноземної мови;

МО вчителів фізико-математичних дисциплін;

МО вчителів суспільно-природничих дисциплін;

МО вчителів дисциплін.


протягом року

(за окремим планом)

вчителі,

керівники МО

наказ,

матеріали тижнів
25.

Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. Систематично і послідовно працювати над підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня.

протягом року

вчителі,

керівники МО

інформація,

наказ
26.

Провести шкільний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”. Взяти участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2012”.

вересень,

жовтень -

грудень

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

Протокол методичної ради
27.

Здійснювати підготовку й забезпечити активну участь вчителів школи у районних конференціях педагогічних працівників.

серпень,

січень,

березень

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

розпорядження
28.

Взяти активну участь у районній науково-методичній конференції.


Березень

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

розпорядження
29.

Взяти активну участь в обласному ярмарку педагогічних ідей та технологій. Підготувати методичні збірники з досвіду роботи вчителів школи. Провести шкільну виставку педагогічних ідей та технологій вчителів школи.

вересень - березень

грудень

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

заявки
30.

Організувати роботу щодо розширення ділових контактів школи з вищими навчальними закладами міста (створити спільну науково-методичну кафедру іноземних мов з ХДПУ ім.Г.С.Сковороди

01.11

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.

договори
31.

Організувати роботу по виявленню обдарованих дітей (за окремим планом). Поновити Банк обдарованих учнів.

протягом року

Мальований В.Б.

Чешик Р.В.

банк,

наказ
32.

Організувати випуск методичних бюлетенів шкільних методичних об’єднань (за графіком).

Протягом

Року

Мальований В.Б.

керівники МО

Друковані роботи
33.

Активізувати роботу психологічної служби школи (за окремим планом).

протягом року

Мальований В.Б.

Чешик Р.В.

план
34.

Узагальнити науково-методичну роботу педагогічного колективу школи за рік:

скласти звіт про методичну роботу за 2012/2013 навчальний рік;

видати наказ „Про підсумки методичної роботи за 2012/2013 навчальний рік”.

До 20.05

Борисенко Г.П.

Мальований В.Б.звіт
наказ


ЦИКЛОГРАМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ на 2012/2013 навчальний рік
Заходи

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травеньЗасідання методичної ради


Засідання педагогічної ради


Методичні оперативні наради

Робота МО

Робота творчої групи, творчих лабораторій

Методичні тижні МО
Творчі звіти
Методичні виставки
Випуск методичних бюлетенів
Курсова перепідготовка

Методичні консультації

Самоосвіта

Школа молодого вчителя

Науково-практична конференція
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Гімназії: шляхи реалізації
Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення нвп

Тема Дата
Оновлення матеріально-технічної бази та створення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій як пріоритетний напрямок...

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,...

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Навчально- методичне забезпечення викладання дисциплін
М.І. Бурда, І. В. Апостолова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5-12 кл.» Київ.Ірпінь. 2005р

Рішенням педагогічної ради
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- виховного процесу

Авторська програма “ Пізнаємо світ” Схвалена на засіданні педагогічної...
Автор: творча група педагогічних працівників дошкільного навчального закладу №5 “Калинка”

С. Писарівка
Міністерства освіти І науки України від 28. 08. 2013 №1239, з метою встановлення єдиних вимог І подальшого вдосконалення системи...

Методичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка